Närsjukvårdsteam

Team med specialistläkare och sjuksköterskor utgående från Uddevalla sjukhus.

Närsjukvårdsteamet håller på utvecklas tillsammans med primärvården, NU-sjukvården och kommunal hälso-och sjukvård. Tillsammans ska vi hitta ett bra och tryggt omhändertagande för våra patienter och vid behov kunna nyttja enkla vägar för tillgänglighet till specialistkompetens. Närsjukvårdsteamet ska vårda medicinskt insatbila patienter med komplexa vårdbehov i hemmet med målet att:

  • Skapa trygghet och gott omhändertagande i hemmet, vilket kan leda till minskat behov av sjukhusvård.
    • Skapa en sammanhållen vård runt patienten.
      • Arbeta proaktivt tillsammans med övriga vårdaktörer för att öka tryggheten, framförallt för patienten men även för anhöriga och de som vårdar.

 

I Uddevalla finns det sedan 2015 ett mobilt vårdteam som utgår från primärvården. Teamet kommer att i nära samrbete med Närsjukvårdsteamet Fyrbodal samverka kring närsjukvårdspatienter i Uddevalla.

 

 

 

Projektledare

Närsjukvårdsteam Fyrbodal
Åsa Enarsson, E-postadress
Hanna Holgersson, E-postadress

Närsjukvårdsteams delen i Uddevalla
Helen Larsson, E-postadress

Projektledning styrs via ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal
Amira Donlagic, E-postadress