Palliativ team

Palliativa enheten i NU sjukvården bedriver specialiserad palliativ vård till patienter med komplexa symptom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. Palliativa enheten i NU-sjukvården innefattar en vårdavdelning och ett mobilt palliativt team på Uddevalla sjukhus. Uppföljning sker via svenska palliativ registret, ett nationellt kvalitetsregister som du hittar.

Enheten erbjuder en konsultfunktion till såväl öppen som sluten Hälso- och sjukvård.

Läkare på palliativa enheten nås på telefon 010 - 435 34 76 vardagar kl. 08-16.