Styrgrupp

Ordförande

Said Niklund, Förvaltningschef Arbetsmarknad och socialförvaltningen, Trollhättans Stad

Medlemmar

Helena Kronberg, Sektorchef Barn och utbildning, Färgelanda kommun
Anna Nyman Holgersson, Folkhälsosamordnare, Lysekils kommun
Carina Hansson, Regionutvecklare, Enheten för nämndsamordning, VGR
Henrik Lindh, Förvaltningschef utbildning, Orust kommun
Lisbeth Tilly, Förvaltningsområdeschef, Orust kommun
Majvor Martinsson, Områdeschef, NU Ledning, VGR
Per Midtvedt, Verksamhetschef, Strömstad Barnavårdscentral
Mats Dahl, Primärvårdschef område V2, Närhälsan

Adjungerade

Anne Svensson, Regionutvecklare, Avdelning Folkhälsa
Maria Gäbel, Regionutvecklare, Avdelning Folkhälsa

Styrgruppsmöten

2018-02-12, 13.00-16.00 Skypemöte

2018-04-11, 14:00-16:00 NU-sjukvården NÄL, Möteslokal Cellon, Målpunkt, L, Entréplan

2018-06-13, 13:00-16:00 NU-sjukvården Uddevalla Sjukhus, Möteslokal Koster, VG-huset, entré U, Plan 1

2018-09-14, 09:00-12:00 Vårdsamverkan Fyrbodal, Möteslokal Glöden, Plan 2 (Vänerparken 15 A, Vänersborg).

2018-11-28, 13:00-16:00 Vårdsamverkan Fyrbodal, Möteslokal Glöden, Plan 2 (Vänerparken 15 A, Vänersborg).

Projektmöten

2018-04-06, 08.15-09.15 Skypemöte

2018-04-27, 08.15-09.15 Skypemöte

2018-05-09, 08.15-09.15 Skypemöte

2018-05-25, 08.15-09.15 Skypemöte

2018-06-08, 08.15-09.15 Skypemöte