Delregionalt politiskt samråd

Region- och kommunpolitiker i  delregional samverkan

Det delregionala politiska samrådsorganet har till uppgift att:

  • Utifrån ett patient- och medborgarperspektiv föra en politisk dialog kring en gemensam utveckling för ett gränsöverskridande långsiktigt hållbart samarbete mellan berörda parter
  • Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av ett väl fungerande samarbete i närmiljön
  • Fastställa Vårdsamverkans mål och inriktning samt verksamhetsplan
  • Följa upp resultatet av samverkan utifrån samverkansavtalet
  • Stödja kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Sammansättning

Samrådsorganet består av 12 ledamöter där Fyrbodals kommunalförbund utser sex  och resterande sex ledamöter ska vara en vardera från styrelsen för NU-sjukvården, en från styrelsen för Habilitering och Hälsa, en från styrelsen för beställd Primärvård samt tre ledamöter från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samrådsorganet utser ordförande och vice ordförande för en period på fyra år, i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Det delregionala samrådsorganet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Mötestider

2018

2018-06-08 kl.13-16. Lokal: Cellon, administrationscentrum NÄL.

2018-10-15 kl.09-12. Lokal: Ugglan, Vänerparken 15, Vänersborg

 

 

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Fyrbodals kommunalförbund

Carl  Kullgren, ordförande, Bengtsfors Kommun (l) E-postadress

Erica Parkås, Trollhättans kommun (s) E-postadress

Elving Andersson, Uddevalla kommun (c) E-postadress 

Tove af Geijerstam,Vänersborgs kommun (l) E-postadress 

Leif Andersson, Strömstads kommun (s) E-postadress 

Bedros Cicek, Trollhättans kommun (kd) E-postadress

Titti Andersson, teamchef välfärd, Fyrbodals kommunalförbund E-postadress

Regionen

Michael Melby Styrelsen för Beställd primärvård (s) E-postadress

Ann-Sofie Alm Primärvårdsstyrelsen (m) E-postadress

Dario Espiga Primärvårdsstyrelsen (s) E-postadress

Marith Hesse Styrelsen för NU-sjukvården (m) E-postadress

Carina Åström Styrelsen för NU-sjukvården (s) E-postadress

Christin Slättmyr Styrelsen för Habilitering och hälsa (l) E-postadress

Ulrik Hammar, vice ordförande Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (l) E-postadress

Kenneth Borgmalm, Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (s) E-postadress

Johanna Ramneskär, Tandvårdsstyrelsen, Folktadvården, E-postadress

Carina Hansson, tjänsteperson, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli E-postadress

Övriga
Amira Donlagic,
kanslichef, Vårdsamverkan Fyrbodal E-postadress