Ledningsgrupp

Ledning på delregional nivå

Vårdsamverkan Fyrbodals arbete leds av ledningsgrupp. I den samverkar regionens hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola. 

Uppdrag

  • Tänka strategiskt framåt och vara katalysator mellan system- och detaljnivå samt hantera prioriteringar (bland annat detaljstyrningen kring statsbidrag). 
  • Göra regelverk till invånarnytta. 
  • Besluta om handlingsplaner inom respektive samverkansområde samt gemensamma frågor som tas  upp av ingående parter i ledningsgruppen. Beslut i ledningsgruppen tas i konsensus.
  • Skapa kortsiktiga/långsiktiga arbetsgrupper/styrgrupper för särskilda uppdrag utifrån behovet. 
  • Ansvara för att utse verksamheters representanter i arbetsgrupper utifrån uppdragsbeskrivning.

Mötestider

2018-06-08 kl. 09-12 Vänerparken 15A Vänersborg, lokal: Ugglan

2018-09-14 kl.13-16, Vänerparken 15A, Vänersborg, lokal: Ugglan

2018-11-30 kl.13-16, Vänerparken 15A, Vänersborg, lokal: Ugglan

Minnesanteckningar

2018

2017

Ledamöter

Kommun

Lena Johansson, socialchef Trollhättan, E-postadress Vice ordförande

Eva Andersson, socialchef Lysekil,  E-postadress

Tommy Almström, socialchef Dals Ed, E-postadress

Helena Kronberg, sektorchef Barn och utbildning, Färgelanda, E-postadress

Henrik Lindh, förvaltningschef, utbildningsförvaltning Orust, E-postadress,

Hans-Lennart Schylberg, förvaltningschef, utbildningsförvaltning Uddevalla, E-postadress,

Titti Andersson, teamchef Välfärd Fyrbodals kommunalförbund, E-postadress 

Region

Vårdval Vårdcentral (privat och offentlig)
Tove Holmgren, läkare VC Nordstan, Praktikertjänst. Privata VC E-postadress

Ulrika Holmqvist, områdeschef område 1 Närhälsan, E-postadress Ordförande

Vårdval Rehab (privat och offentlig)

Micael Adolffson, områdeschef, Närhälsan, E-postadress

Semir Facic, verksamhetschef, rehabmottagning, Medpro, E-postadress

Sjukhus

Magnus Kronvall, områdeschef, område 1, E-postadress

Majvor Martinsson, områdeschef, område 3,  E-postadress

Kansli Vårdsamverkan Fyrbodal (adjungerade)

Amira Donlagic, kanslichef  E-postadress

Anette Forsberg, utvecklingsledare E-postadress

Erika Kovàcsnè Tòth, utvecklingsledare E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-03-23 14:50