Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Överenskommelse gällande Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus är nu reviderad av temagrupp Mitt i livet samt temagrupp Äldre.

Överenskommelsen är fastställd av LGS. Det finns nu även Fyll i formulär att ta del av på samverkanstorget. Formulären finns här nedan men går även att hitta under Styrdokument.

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Bilaga 4 FYLL I Formulär gällande ersättningsbelopp vid personalinköp

Bilaga 5 FYLL I Underlag för fakturering vid köp av personal från kommun