Dokument

Nationellt

Om läkemedel på skl.se

Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Regionalt

vgregion.se/detgodalivet för mest sjuka äldre i Västra Götaland, handlingsplan 2016-2018

Regionala medicinska riktlinjer

Regional medicinsk riktlinje Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från akutmottagning

Läkemedelsgenomgångoch läkemedelsberättelse - Regional medicinsk riktlinje

Göteborgsområdet

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus (reviderad 2017-10-05)

Arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering före planerad knä- och höftplastik

Presentation: Arbetsrutin för samordnad vård- och omsorgsplanering före elektiv knä- och höftplastik med fastställd vårdtid

Samverkan vid inflyttning till SÄBO

Överenskommelse i samverkan kring bestämmande av människans död vid väntade dödsfall

Kontrollblankett Överenskommelse vid väntade dödsfall