Ledamöter

Anna-Clara Collén, Ordförande
Sektionschef på Strokeenheten Östra sjukhuset
070-883 73 18
E-postadress

Monica Sörensson
Sektorchef, Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård, Västra Hisingen 
031-366 63 19
E-postadress 

Carin Bringestedt
Sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, Centrum
031-365 70 10
E-postadress

Tina Forsgren
Verksamhetschef Härryda kommun
031-724 65 60
E-postadress 

Christina Wadell
Områdeschef, Mölndals stad
E-postadress

Gunilla Lundgren
Avdelningschef, Vård och omsorg Partille kommun
E-postadress

Arto Niskala
Verksamhetschef Äldreomsorg, Öckerö Kommun
070-690 60 05
E-postadress

Madeleine Wertsén
Bitr övertandläkare, Specialkliniken för sjukhustandvård, Mölndal
E-postadress

Lena Strömberg
Vårdcentralchef, Närhälsan Slottskogen vårdcentral
E-postadress

Annika Robinson
Vårdcentralschef Närhälsan Eriksberg VC
E-postadress

Ewa Waern
Verksamhetschef Geriatrik Mölndals sjukhus, Sahlgrenska Universitetsjukhuset
031-343 67 86
E-postadress

Simina Gherman
Överläkare, sektionschef geriatrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset
031-3421000
E-postadress

Nina Hautanen
Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen
0709-261538
E-postadress

Anne Charlotte Larsson
LGS, Processledare
076-77 16 792
E-postadress

Agneta Bergqvist
Uvecklingsledare
031-365 77 53
E-postadress

Björn Gunnarsson
Processledare Temagrupp Äldre
0722-18 85 41
E-postadress

Vakant Representant för privat primärvård

Angereds Närsjukhus/Frölunda specialistsjukhus