Barn och unga

Friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena. Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser. Insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö.

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Telefonnummer
E-post

Mötestider

2018-02-22 kl. 13:30-16:30
2018-04-19 kl. 13:30-16:30
2018-06-14 kl. 13:30-16:30