Familjecentrerat arbetssätt

I detta avsnitt hittar du verktygen för att forma och strukturera ert arbeta med familjecentraler och familjecentrerat arbete.

Ett familjecentrerat arbetssätt innebär att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Familjen ska uppleva att de kommit rätt med sina frågor.

Definition av familjecentrerat arbetssätt

Familjecentralen består av samlokaliserade verksamheter med förebyggande och hälsofrämjande insatser som vänder sig till barn och vårdnadshavare. Basverksamheterna i en familjecentral är mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Det är en mötesplats där vårdnadshavare har möjlighet att träffa andra.


 

Verktyg

Bild över styrdokument familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg

Vägledning för öppna förskolans roll i det familjecentrerade arbetssättet

Vägledning för öppna förskolor i Göteborg

Vägledning Familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler

Vägledning framtagen av tjänstepersoner nom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Vägledning familjecentrerat arbetsssätt och familjecentraler i Göteborg

Presentation: Vägledning Familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler

Avsiktsförklaring Familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler

Avsiktsförklaring antagen av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborgs Stads kommunstyrelse.

Avsiktsförklaring Familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg

Avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler mellan SDN och HSNG

Presentation av avtal per stadsdel mellan stadsdelsnämnden (SDN) och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd HSNG.

Presentation: Avtal familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler

Mall för samverkansavtal för familjecentral

Samverkansavtal Familjecentral

Vägledning lokaler för familjecentral

Beskrivning och specifikationer kring lokaler för familjecentraler

Lokaler för familjecentral