SIP och Västbus

I detta avsnitt tittar vi närmare på hur vi kan använda oss av Västbus riktlinjer som stöd och struktur i vårt arbete med samverkan kring barn och unga samt använda samordnad individuell plan, SIP, som verktyg.

Enligt SoL och HSL är SIP en skyldighet för kommun och hälso- och sjukvård sedan 2010.Ta del av SIP- samt Västbus-materialet nedan för att nå vårt övergripande mål: Barn och ungdomar ska lyckas i skolan.


 

Verktyg

Dokument och länkar kommer!