Ledamöter

Här hittar du kontaktuppgifter till ledamöter i Temagrupp Mitt i livet

Carina Fransson, Ordförande
Verksamhetschef för området Hälsa och bistånd, Härryda kommun
E-postadress

Lena Bjugård Bränfeldt
Sektorschef Västra Hisingen, Göteborgs Stad
E-postadress

Katarina Meuller
Tf. Sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
E-postadress

Inger Ahlmark
Regionutvecklare, Koncernstab hälso- och sjukvård. Koncernkontoret
E-postadress

Johnny Telkkonen
Områdeschef Funktionshinder, Mölndals stad
E-postadress

Åsa Sand
Verksamhetschef Arbetsterapi och Fysioterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-postadress

Åsa Lundgren Nilsson
Verksamhetschef Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-postadress

Annika Bonnér
Rehabilitering, Bräcke diakoni, PrimÖR/Rehab
E-postadress

Marie Berg
Verksamhetschef Närhälsan Torslanda vårdcentral
E-postadress

Paula Bertilsson
Verksamhetsutvecklare Närhälsan PVO-område 4
E-postadress

Eva Michalek
Vuxenhabiliteringen, Habilitering och Hälsa
E-postadress

Elaine Johansson
HSO handikappföreningarnas samarbetsorgan
E-postadress

Kerstin Nilsson HSO
Handikappföreningarnas samarbetsorgan
E-postadress

Katarina Wretlind
Övertandläkare FTV Hälsoodontologiska enheten
E-postadress

Lena Arvidsson, Processledare
E-postadress