Samsynsgruppen

Samsynsgruppen ska stärka och främja samarbete och samverkan.

Syftet med samsynsmöten är att:

  • skapa samsyn kring praktisk tillämpning av lagar, riktlinjer och överenskommelser.
  • säkerställa att lokala verksamhetsrutiner, inom definierat område, är samstämmiga hos respektive huvudman.

Gruppen träffas två gånger per termin.

Samsynsgruppen har fått sitt uppdrag från i Temagrupp Psykiatri 2016-12-15 och gäller för perioden 2017-01-01 till 2018-06-30

Kontakt

Cecilia Axelsson, Processledare Temagrupp Psykiatri
0703-89 59 75
031-365 50 27
E-postadress

Ledamöter