Verktygslådan för samverkan kring barn och unga

Välkommen till verktygslådan för dig som arbetar med samverkan kring barn och unga i Göteborgsområdet. Här finner du verktyg som underlättar ditt arbete.

Verktygslådan för samverkan kring barn och unga är uppdelad i sju
avsnitt med tillhörande praktiska verktyg. Du klickar dig enkelt mellan de olika avsnitten i menyn till höger och i varje avsnitt finns de praktiska verktygen längst ner på sidan.


 

Vårt övergripande mål för samverkan kring barn och unga:
- Barn och ungdomar ska lyckas i skolan

Utgångspunkter för att nå det övergripande målet:

  • Friskfaktorer i barns och ungdomars närmiljö ska stärkas. Förskola och skola är barnens hälsofrämjande arena.
  • Barn och ungdomar ska mötas utifrån ett familjecentrerat arbetssätt.
  • Barn, ungdomar och deras föräldrar ska erbjudas förebyggande och tidiga insatser.
  • Insatser ska i första hand ske i barnets närmiljö.