Ledamöter LGS

Carl Peter Anderberg, Ordförande
Medicinsk direktör, Kungsportsläkarna-Kvarterskliniken
E-postadress

Lena Lager, Vice ordförande
Socialchef, Härryda kommun
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille E-postadress

Anders Glansén
Ekonomichef, SU
E-postadress

Göran Matejka
Bitr sjukhusdirektör/områdeschef område 6, SU
E-postadress

Boel Mörck
Områdeschef område 2, SU
E-postadress

Anders Ljungné
Tandvårdschef, ATV gemensamt, Västra Götalandsregionen
E-postadress

Henrietta Arwin
Primärvårdschef, Närhälsan område 4
E-postadress

Åsa Lind
Primärvårdschef Närhälsan område 5
E-postadress

Anna Karlsson
Koncernkontoret
E-postadress

Jörgen Månsson
Sjukhuschef Carlanderska
E-postadress

Annika Sundqvist
Verksamhetschef Habilitering Göteborg och Södra Bohuslän
E-postadress

Louise Odengard
Avdelningschef, Stadsledningskontoret Göteborg
E-postadress

Babbs Edberg
Stadsdelsdirektör Centrum, Göteborgs Stad
E-postadress

Erika Hägg
Förvaltningschef Vård- och omsorg Partille
Representerar kranskommunerna Mölndal, Öckerö, Härryda och Partille
E-postadress

Katarina Othelius
Stadsdelsdirektör Örgryte Härlanda
E-postadress

Adjungerad Cecilia Bokenstrand
Avdelningschef Arbetsmarknad/social välfärd, GR
E-postadress

Anne-Charlotte Larsson, processledare
076 77 16 792
E-postadress

Vakant Stadsledningskontoret Göteborg
Vakant Angereds Närsjukhus