Representanter

Anna Sibinska (MP)
Ordförande i Stadsdelsnämnden Centrum
E-postadress

Daniel Bernmar (V)
Kommunalråd, Göteborgs Stad
E-postadress

Sebastian Helin (M)
Ledamot Stadsdelsnämnd Västra Göteborg
E-postadress

Ove Dröscher (S)
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Mölndals stad
E-postadress

Per Vorberg (M)
Kommunalråd Härryda kommun
E-postadress

Jonas Mårdbrink (M)
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Partille kommun
E-postadress

Kent Lagrell (M)
Ordförande Socialnämnden, Öckerö
E-postadress

Nicklas Attefjord (MP)
Ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
E-postadress

Manijeh Mehdiyar (MP)
1.e vice ordförande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
E-postadress

Stig Olof Tingbratt (C)
Ordförande Tandvårdstyrelsen
E-postadress

Linn Brandström (M)
Ordförande Styrelsen för beställd primärvård
E-postadress

Ann Sofie Alm (M)
Ordförande Primärvårdsstyrelsen
E-postadress

Jonny Bröndt (M)
Ordförande Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-postadress

Helena Holmberg (L)
Ordförande Styrelsen för Angereds Närsjukhus
E-postadress

Staffan Setterberg (KD)
Ordförande Styrelsen för Kungälv och Frölunda sjukhus
E-postadress

Patric Cerny (L)
Ordförande Styrelsen för Habilitering och Hälsa
E-postadress

Ersättare

Margareta Krakowski (L)
Vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden, Mölndals stad
E-postadress

Bengt Odeholm (S)
Vice ordförande Utbildningsnämnden, Partille kommun
E-postadress

Thomas Wijk (S)
2:e vice ordförande Socialnämnden Öckerö
E-postadress

Janette Olsson (S)
2:e vice ordförande Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Kristina Carlsson (KD)
Ledamot Tandvårdstyrelsen
E-postadress

Michael Melby (S)
Vice ordförande Styrelsen för beställd primärvård
E-postadress

Dario Espiga (S)
Vice ordförande Primärvårdstyrelsen
E-postadress

Beatrice Toll (S)
Vice ordförande Styrelsen för Angereds Närsjukhus
E-postadress

Jesper Blomqvist (S)
Vice ordförande Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus