Samsynsgruppen

Samsynsgruppen ska stärka och främja samarbete och samverkan.

Syftet med samsynsmöten är att:

  • skapa samsyn kring praktisk tillämpning av lagar, riktlinjer och överenskommelser.
  • säkerställa att lokala verksamhetsrutiner, inom definierat område, är samstämmiga hos respektive huvudman.

Gruppen träffas två gånger per termin.

Samsynsgruppen har fått sitt uppdrag från i Temagrupp Psykiatri 2016-12-15 och gäller för perioden 2017-01-01 till 2018-06-30

Senast uppdaterad: 2018-04-02 11:04