Ledamöter

Här hittar du kontaktuppgifter till ledamöter i Temagrupp Psykiatri

Ingvor Gunnarsson, Ordförande
Sektorschef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, Göteborgs Stad
E-postadress

Marie Larsson
Verksamhetschef Stöd till familjer och individer, Göteborgs Stad
E-postadress

Rickard Olsson
TF Områdeschef Mölndals stad
E-postadress

Veronica Strömsten
Partille kommun
E-postadress

Elisabet Lundberg
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, NSPHiG
E-postadress

Inger Stenberg
Bitr övertandläkare, Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Göteborg 
E-postadress

Pia Rydell
Verksamhetschef Psykiatri psykos, Tf. Verksamhetschef Beroende, Sahlgrenska universitetsjukhus
E-postadress

Monica Ericson-Sjöström
Chefsläkare Primärvården VGR
E-postadress

Dick Andersson
Öckerö
E-postadress

Jenny Atho
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg, NSPHIG
E-postadress

Tobias Nordin
Verksamhetschef Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhus
E-postadress

Maria Sallin
Koncernkontoret Västra Götaland
E-postadress

Cecilia Axelsson Processledare Temagrupp Psykiatri
0703-89 59 75
E-postadress

Vakant

Härryda kommun

Vuxenhabiliteringen Göteborg

Representant PrimÖR - Göteborg

Senast uppdaterad: 2018-04-02 09:40