Ledamöter

Lena Arvidsson, Ordförande och sammankallande
Processledare Temagrupp Mitt i livet
E-postadress

Gisela Fridstedt
Sahlgrenska Univeristetssjukhuset
E-postadress

Marita Wiklund
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
E-postadress

Marie Blixt
Närhälsan
E-postadress

Solveig Högberg
Göteborgs Stad
E-postadress

Pernilla Thisted Westfalk
Härryda kommun
E-postadress

Carina Waltilla
Mölndals stad
E-postadress

Helen Ström
Partille kommun
E-postadress

Micael Marcussen
Öckerö kommun
E-postadress

Cecilia Axelsson
Processledare Temagrupp Psykiatri
E-postadress

Sara Andersson
PRIMÖR/Privata vårdcentraler
E-postadress

Frida Palm
Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Psykiatrin
E-postadress

Maria Larsson
Göteborgs Stad
E-postadress

Lena Ekeroth
Processledare Temagrupp Barn och unga
E-postadress

Björn Gunnarsson
Processledare Temagrupp Äldre
E-postadress

Anne-Charlotte Larsson, adjungerad
Processledare Ledningsgrupp för samverkan (LGS)
E-postadress