Barn & ungas psykiska hälsa - Första linjens uppdrag

För att stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa hos barn och unga fattade SAMLAs politiska samrådsgrupp i februari 2018 beslut om att starta upp ett projekt.

Målsättningen med projektet är att skapa en modell där man arbetar integrerat mellan primärvården, socialtjänsten och elevhälsa samt  specialistnivån fungerar som stöd till vårdcentralerna utifrån en konsultationsmodell.

Politiken vill tydliggöra första linjens uppdrag och vilka som samverkar på första linjen genom att skapa en samverkansstruktur med SAMLA-team bestående av representanter från socialtjänst, elevhälsa och primärvård som träffas regelbundet. 

Erfarenheter från SIMBA visar att detta har medfört att barn och unga i behov av integrerade insatser snabbt kommer till vård och behandling samt att den erhålls på rätt vårdnivå.

Rekrytering av projektledare pågår och utvecklingsarbetet beräknas påbörjas efter sommaren 2018.


Första linjen är den funktion eller verksamhet i kommuner och landsting som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat problem.

Aktuellt

Dokument

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Minnesanteckningar

Din sökning resulterade inte i några träffar.

Mötestider 2018