Styrgrupp

Lerums kommun
Ingela Andersson, ordförande
Verksamhetschef
Sektor Lärande
E-postadress
0302-521485, 073-6883531

Alingsås kommun
Karen Alvstad
Tf avdelningschef
Socialförvaltningen
E-postadress
0322-616741, 073-4269554

Primärvården
Malin Bomberg
Vårdcentralschef
Närhälsan Floda
E-postadress
0700-852913

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Gunlög Hedtjärn
Enhetschef BUP
E-postadress
0730-750344