SAMLA-SAMSA arbetsgrupp

Privat primärvård
Annika Fallqvist, Delregional samordnare
Vårdplanering sköterska
E-postadress
0765-38 01 81

Alingsås kommun
Sara Jäderklint, Vårdplanerings-handläggare E-postadress
0322-61 66 87

Lerums kommun
Gunilla Burwall, Vårdplanering sköterska E-postadress

Alingsås lasarett
Helena Ljungkvist, Verksamhets-utvecklare Kirurgi & ortopedi
E-postadress
0322-22 67 98

Närhälsan rehab Alingsås sjukhus
Henrik Isaksson, Enhetschef
E-postadress
0708-90 62 87

Suppleanter
Alingsås kommun
Madelene Sandberg, Vårdplanering sköterska E-postadress

Lerums kommun
Moa Andersson, Bistånds-handläggare
E-postadress

Alingsås lasarett
Lovisa Carlehed
E-postadress

Offentlig primärvård
Tillsättning pågår

Rehab
Tillsättning pågår