SAMLA-SAMSA Styrgrupp

Offentliga vårdcentraler
Tomas Johansson, Ordförande
Verksamhets-utvecklare PVO 3
E-postadress
0705-645221

Alingsås kommun
Fredrik Forsberg
Avdelningschef, Hälso- och sjukvård
E-postadress
0322-617054, 0702-601403

Alingsås kommun
Kristina Bornhall
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
E-postadress
0322-616742, 0734-269908

Alingsås kommun
Titti Davidsson
Avdelningschef, Myndighets-avdelningen
E-postadress
0322-617076

Lerums kommun
Lotta Jonzén
Verksamhetschef, hälso- och sjukvård
E-postadress
0302-522211

Lerums kommun
Elisabeth Karlsson
Enhetschef, Myndighet äldre
E-postadress
0302-522099

Alingsås lasarett
Agneta Lindberg
Avdelningschef avd 3 Palliativa teamet och Närsjukvårdsteamet
E-postadress
0322-226757

Offentlig rehab
Henrik Isaksson
Enhetschef, Närhälsan rehab
E-postadress
0708-906287

Offentlig vårdcentraler
Annette Olofsson
Vårdcentralschef, Närhälsan Ängabo
E-postadress
010-4359224, 0708-492789

Offentliga vårdcentraler
Björn Widell
Vårdcentralchef Närhälsan Lerum
 E-postadress
 0302-55120, 0760-510514

Offentliga vårdcentraler
Hanna Huhtamo
Vårdcentralschef, Sollebrunn
E-postadress
0322-83774, 0761-028115

Offentliga vårdcentraler
Malin Bomberg
Vårdcentralschef, Närhälsan Floda
E-postadress
0700-852913

Offentliga vårdcentraler
Martina Bergsten
Vårdcentralschef, Närhälsan Gråbo
E-postadress
0722-091240

Offentliga vårdcentraler
Iren Berglund Borg
Vårdcentralschef, Närhälsan Sörhaga
E-postadress
0322-226751, 0724-513843

Privata vårdcentraler
Eva Öhrvall
Verksamhetschef Nötkärnan Sävelången Vc, Alingsås
E-postadress
0322-229800

Privata vårdcentraler
Frida Perciwall-Mattsson
Verksamhetschef, Bräcke diakoni, vårdcentralen Centrum
E-postadress
0322-280159

Privata vårdcentraler
Ingalill Wester
Verksamhetschef, Din vårdcentral, Lerum
E-postadress
0302-499900

Privata vårdcentraler
Jenny Nilsson
Verksamhetschef, MedPro Clinic, Noltorp vårdcentral
mailto:E-postadress
0764-661486