Styrgrupp

Lerums kommun
Christian Sandgren, ordförande
Verksamhetschef Utförare funktionsstöd Stöd och omsorg
E-postadress
0302-521528

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Kajsa Murro
Vårdenhetschef
E-postadress
070-3607579

Privat primärvård
Frida Perciwall-Mattsson
Verksamhetschef, Bräcke diakoni, vårdcentralen Centrum
E-postadress
0322-280159