Representanter i utvecklingsgruppen

Offentlig primärvård
Tomas Johansson, Ordförande Verksamhetsutvecklare PVO 3
E-postadress
0705-64 52 21

Alingsås kommun
Kristina Bornhall, Medicinskt ansvarig sjuksköterska E-postadress
0322-61 67 42, 0734-26 99 08

Alingsås kommun
Titti Davidsson, Avdelningschef Myndighetsavdelningen E-postadress
0322-61 70 76

Alingsås kommun
Fredrik Forsberg, Avdelningschef Hälso- och sjukvård E-postadress
0322-617054, 0702-60 14 03

Lerums kommun
Lotta Jonzén, Verksamhetschef Hälso- och sjukvård
E-postadress
0302-52 22 11

Lerums kommun
Elisabeth Karlsson
E-postadress

Alingsås sjukhus
Susanne Lidén, Verksamhetschef Medicinkliniken
E-postadress
070-45 89 979

Offentlig primärvård
Björn Widell, Vårdcentralchef Närhälsan Lerum
E-postadress
0302-551 20, 0760-51 05 14

Privat primärvård
Eva Öhrvall, Verksamhetschef Nötkärnan Sävelången Vc, Alingsås
E-postadress
0322-22 98 00

Privat primärvård
Cecilia Schyllert, Biträdande verksamhetschef, Din vårdcentral Lerum
E-postadress
0302-49 99 00

Offentlig rehab
Henrik Isaksson, Enhetschef Närhälsan rehab
E-postadress
0708-90 62 87

Tandvården
Mehran Taheri Koutenaei, Klinikchef FTV Lerum
 E-postadress