Representanter i utvecklingsgruppen

Lerums kommun
Ingela Andersson, Ordförande
Verksamhetschef Sektor Lärande
E-postadress
0302-52 14 85, 073-68 83 531

Alingsås kommun
Karen Alvstad, Tf avdelningschef Socialförvaltningen E-postadress
0322-61 67 41, 073-42 69 554

Alingsås kommun
Sara Dahlin, Verksamhetschef Barn- och elevhälsan
E-postadress
0706-75 08 38

Lerums kommun
Maria Enbuske, Verksamhetschef Myndighet Stöd och omsorg E-postadress
0302-52 23 67

 

Alingsås lasarett
Jonas Sterner, Avdelningschef Logopedmottagningen
E-postadress

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Gunnel Andersson, Vårdenhetschef Barn och ungdomsmedicin
E-postadress
0735-43 24 40

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)
Gunlög Hedtjärn, Enhetschef BUP
E-postadress
0730-75 03 44

Habilitering & hälsa
Linda Ödman, Habiliteringschef
E-postadress

Privata vårdcentraler
Jenny Nilsson, Verksamhetschef MedPro Clinic, Noltorpvårdcentral
E-postadress
0764-66 14 86

 

Privata vårdcentraler
Ingalill Wester, Verksamhetschef Din vårdcentral, Lerum
E-postadress
0302-49 99 00

Offentliga vårdcentraler
Hanna Huhtamo, Vårdcentralschef Sollebrunn 
E-postadress
0322-837 74, 076-10 281 15

Offentliga vårdcentraler
Malin Bomberg, Vårdcentralschef Närhälsan Floda
E-postadress
0700-85 29 13

Offentlig rehab
Henrik Isaksson, Enhetschef Närhälsan rehab
E-postadress
0708-906287

Beställd primärvård
Ingvor Svedjenäs, Enhetschef Ungdomsmott
E-postadress
0700-82 52 38

Tandvården
Anette Tunius, klinikchef FTV Floda
E-postadress