Representanter i samrådsgruppen

Alingsås kommun Vård och äldreomsorgsnämnden
Micaela Kronberg Thor (M), Ordförande
Ordförande Vård och äldreomsorgsnämnden
E-postadress

Primärvårdsstyrelsen
Ann-Sofie Alm (M), vice ordförande
Ordförande Primärvårdsstyrelsen
E-postadress
076-17 85 718

Alingsås kommun Kommunstyrelsen
Daniel Filipsson (M), ordförande
E-postadress

Alingsås kommun Vård och äldreomsorgsnämnden
Vakant

Lerums kommun Kommunstyrelsen
Dennis Jeryd (S), ordförande
E-postadress
0727-42 79 98

Lerums kommun Kommunstyrelsen
Eva Andersson (C ) kommunalråd
E-postadress
0722-37 99 04

Lerums kommun Kommunstyrelsen
Oskar Ahlman (M), ledamot
E-postadress
0735-33 11 18

Styrelsen för Alingsås lasarett
Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande
E-postadress

Styrelsen för Alingsås lasarett
Ingvar Frid (L), ordförande
E-postadress

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
Göran Larsson (MP), ordförande
E-postadress
0730-20 42 60

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
Claes Redberg (S), vice ordförande
E-postadress
070-57 42 948 

Primärvårdsstyrelsen
Ann-Sofie Alm (M), ordförande
E-postadress
076-17 85 718

Primärvårdsstyrelsen
Dario Espiga (S), vice ordförande
E-postadress
073-03 05 413

Styrelsen för beställd primärvård
Linn Brandström (M), ordförande
E-postadress
0704-44 68 62

Styrelsen för beställd primärvård
Michael Melby, vice ordförande
E-postadress
070-91 67 827

Styrelsen för Habilitering och hälsa
Cerny Patric (L), ordförande
E-postadress
0325-61 20 50

Tandvårdstyrelsen
Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande
E-postadress

Västra hälso– och sjukvårdsnämnden
Anne-Lie Sundling (KD), 1:e vice ordförande E-postadress 
0727-25 56 00

Västra hälso– och sjukvårdsnämnden
Janette Olsson (S), 2:e vice ordförande E-postadress

Västra hälso–och sjukvårdsnämnden
Nicklas Attefjord (MP), ordförande
E-postadress 
0707-14 89 96