Representanter i arbetsutskottet

Catharina Johansson, Ordförande
E-postadress
0322-61 69 70, 0322-61 66 49

Cathrine Thanner, vice ordförande
E-postadress
0705-20 48 01

Ingela Andersson
Ordförande Utvecklingsgrupp Barn och unga
E-postadress
0302-52 14 85, 073-68 83 531

Tomas Johansson
Ordförande Utvecklingsgrupp Äldre
E-postadress
0705-64 52 21

Anna Karlsson
Processansvarig Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
E-postadress
0705-63 07 54

Christian Sandgren 
Ordförande Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa/Missbruk
E-postadress
0302-52 15 28