Representanter i samordningsgruppen

Alingsås kommun 
Catharina Johansson, Ordförande
Förvaltningschef Vård- och äldreomsorgen 
E-postadress 
0322-61 66 49

Offentlig primärvård
Cathrine Thanner, Vice ordförande
Primärvårdschef område 3
E-postadress
0705-20 48 01

Alingsås kommun 
Cecilia Knutsson
Förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen
E-postadress
0322-61 64 22, 070-20 52 583

Alingsås kommun
Karin Alvermalm
Förvaltningschef Socialförvaltningen
E-postadress
0322-61 69 70, 0322-61 66 49

Lerums kommun
Christina Alvelin
Sektorchef Sektor stöd och omsorg
E-postadress
0302-52 13 97

Lerums kommun
Elisabeth Westin
Sektorchef Sektor lärande
E-postadress
0302-52 16 51

Alingsås sjukhus
Martin Rösman
Sjukhusdirektör
E-postadress
076-79 22 802

Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS
Gunlög Hedtjärn
Representant för barnpsykiatrin vuxenpsykiatrin, BUM
E-postadress

Privat primärvård
Jenny Nilsson
Verksamhetschef MedPro Clinic, Noltorp vårdcentral
0764-66 14 86

Privat primärvård
Frida Perciwall-Mattsson
Verksamhetschef,
Bräcke diakoni, vårdcentralen Centrum
E-postadress
0322-28 01 59

Offentlig rehab
Helena Blomqvist
Områdeschef
E-postadress
0730-38 47 70

Beställd primärvård
Maja Berndes
Primärvårdschef Barn och unga hälso- och specialistvård
E-postadress
0730-72 18 88

Habilitering & hälsa
Linda Ödman
Habiliteringschef
E-postadress

Tandvården
Marie Eriksson
Områdeschef Allmäntandvården Öster
E-postadress
0704-18 25 26