Närområdesgrupper (NO)

Uppdragsbeskrivning

Närområdesgrupperna utgör basen för det medborgar- och patientinriktade samverkansarbetet. Samverkan sker både på strategisk ledningsnivå och på operativ verksamhetsnivå.

Varje kommun bildar ett närområde med en närområdesgrupp. I varje närområdesgrupp finns en samordningsgrupp med övergripande lednings- och samordningsansvar för närvårdssamverkan i närområdet.

NO Grupp Kungälv

Mötestider 2018
30 januari 08:30-12.00
Solgärde Vårdcentral
13 Mars 08:30-12.00
Solgärde Vårdcentral
22 maj 08:30-12.00
Solgärde Vårdcentral
11 september 08:30-12:00
Lokal bestäms på maj-mötet
20 November 08:30-12:00
Lokal bestäms på maj-mötet

NO Grupp Ale

Mötestider för 2018
31 januari 14:00-16:00
Kommunhuset
21 mars 14:00-16:00
Kommunhuset
16 maj 14:00-16:00
Kommunhuset
12 september 14:00-16:00
Kommunhuset
07 november 14:00-16:00
Kommunhuset

NO Grupp Stenungsund

Mötestider 2018
02 feb 09:30-12:00
Capio Stenungsund
16 Mars 09:30-12:00
Capio Stenungsund
25 Maj 09:30-12:00
Capio Stenungsund
21 sept 09:30-12:00
Capio Stenungsund
23 nov 09:30-12:00
Capio Stenungsund

NO Grupp Tjörn

Mötestider 2018
30 januari 14:00-16:30
Socialförvaltningen Kållekärr
22 mars 09:00-11:30
Närhälsan Kållekärr
24 maj 14:00-16:30
Capio Almö
11 september 13:00-15:30
Inkl lunch, Tubberöds hus
20 november 14:00-16:30
Socialförvaltningen Kållekärr