NO Grupp Ale

Tina Holmberg
Ordförande
Verksamhetschef Nödinge vårdcentral
Telefon: 070-781 26 35
E-post: E-postadress
 
   
Annika Ljungh
Verksamhetschef Arbete,
Trygghet och Omsorg
Ale kommun
Telefon: 0733-05 52 87
E-post: E-postadress
Birgitta Augustsson
Temaledare sociala investeringar
SKL/Ale kommun
Telefon: 0303 - 33 00 00
E-post: E-postadress
   
Elena Gustavsson
Verksamhetschef Adinahälsan
Telefon: 070-4007715
E-post: E-postadress
Irene Svensson
Vårdcentralschef Närhälsan Älvängen
Telefon: 010-473 35 79
E-post: E-postadress
   
Najmy Olsson
Verksamhetschef Akutkliniken
Telefon: 0303-98432
E-post: E-postadress
Nida Rajab
Verksamhetschef Bohuspraktiken
Telefon: 031 - 97 95 40
E-post: E-postadress
   
Karin Svensson Stolt
Vårdcentralschef Capio Älvängen
E-post: E-postadress
Åsa Fredriksson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ale Kommun
Telefon: 0303-33 03 50, 0704-32 03 50
E-post: E-postadress