NO Grupp Kungälv

Eva von Hofsten
Ordförande
Vårdcentralschef Närhälsan Solgärde 
Telefon: 010-473 38 56
E-post: E-postadress
 
   
Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
Telefon: 0303-37 97 00
E-post:E-postadress
Maria Fasth
Vårdcentralschef Närhälsan Nordmanna
E-post: E-postadress
   
 Kjell Nilsson
Verksamhetschef
Centrumpraktiken Kungälv
E-post: E-postadress
 Gunilla Lewin
Tf.  medicinskt ansvarig sjuksköterska
Kungälvs kommun
Telefon: 0706-058228
E-post: E-postadress
   
 Lena Samuelsson
Bitr. Vårdcentralschef Närhälsan Nordmanna
Telefon: 010-473 38 00, 010-473 38 30
E-post: E-postadress
 Najmy Olsson
Verksamhetschef Akutkliniken
Telefon: 0303-98432
E-post: E-postadress
   
Noomi Holmberg
Verksamhetschef kommunal Hälso- och sjukvård
Kungälvs kommun
Telefon: 0767 - 82 95 67 / 0303 - 23 96 24
E-post: E-postadress
Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707-28 58 69
E-post: E-postadress