NO Grupp Stenungsund

Anna Larsson
Ordförande
Verksamhetschef, Capio Stenungsund

Telefon:0303 - 37 38 00
E-post: E-postadress
 
   
Ann-Christin Jirblom
Vårdcentralchef Närhälsan Stora Höga
Telefon: 0706-63 60 28
E-post: E-postadress
Ann Sundström
Vårdcentralchef Närhälsan Stenungsund
Telefon:
E-post: E-postadress
   
Karin Svensson Stolt
Capio Stenungsund

Telefon:
E-post: E-postadress
Johanna Nordqvist
tf. Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Stenungsunds kommun
Telefon: 0730-66 87 66
E-post: E-postadress
   
 Najmy Olsson
Verksamhetschef Akutkliniken
Telefon: 0303-98432
E-post: E-postadress
 Susanne Albinsson
Verksamhetschef Vård Omsorg
Stenungsunds kommun
Telefon: 0706 - 75 07 05
E-post: E-postadress
   
 Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707-28 58 69
E-post: E-postadress