NO Grupp Tjörn

Johanna Bidegård
Vårdcentralschef
Capio Almön
Telefon:
E-post: E-postadress
 
   
Ann-Sofie Lekander
Vårdcentralschef
Närhälsan Tjörn
Telefon: 010-473 46 06, 0768-09 80 69
E-post: E-postadress
Ann-Charlotte Nyrén
Verksamhetschef Kommunal hälso- och sjukvård
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 16 45
E-post: E-postadress
   
Lilian Bohlin
Avdelningschef Äldreomsorgsavdelningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 12 21
E-post: E-postadress
Najmy Olsson
Verksamhetschef Akutkliniken
Telefon: 0303-98432
E-post: E-postadress
   
Shujaat Noormohamed
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 10 74, 0766-34 10 74
E-post: E-postadress
Susanne Thuresson
Verksamhetscontroller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707-28 58 69
E-post: E-postadress
   
Jenny Edvardsson
MAS/MAR Tjörn
Telefon:
E-post: E-postadress

Julia Fridell
Bitr. Verksamhetschef
Capio Almön
Telefon: 0722-00 54 46
E-post: E-postadress

   

Albin Kolberg
Enhetschef
Närhälsan Tjörn rehabmottagning
Telefon: 070-356 10 81
E-post: E-postadress

Lille Callerud
MAS/MAR Tjörn
Telefon:
E-post: E-postadress