Politisk samrådsgrupp

Linda Åshamre (S)
Ordförande SIMBA politiskt samråd 
Sociala utskottet
Kungälvs kommun
E-post: E-postadress
 
   
Ann-Sofie Alm (M)
Vice ordförande SIMBA politiskt samråd
Styrelsen för Primärvården Södra och Mellersta Bohuslän
Primärvårdsstyrelse
Telefon: 0761 - 78 57 18 
E-post: E-postadress
Anna Vedin (M)
Bildningsutskottet
Kungälvs kommun
Telefon: 0722 - 02 30 38 
E-post: E-postadress 
   
Anne-Lie Sundling (KD) 
Hälso- och sjukvårdsnämnd Väster
E-post: E-postadress
Björn Möller (M)
Barn-och utbildnings nämnden
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 67 53 52 / 0766- 34 18 60
E-post: E-postadress
   
Filip Gollungberg (M)
Socialnämnden
Tjörns kommun
E-post: E-postadress
Gun-Marie Daun (KD) 
Sociala utskottet
Kungälvs kommun
Telefon: 0703 - 80 59 56 
E-post: E-postadress
   
Janette Olsson (S) 
Häls-o och sjukvårdsnämnd Väster
E-post: E-postadress
Lars Kopp (M) 
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd 
Ale kommun
Telefon: 0705-84 89 25 
E-post: mailto:E-postadress
   
Linda-Marie Hermansson (C)
Sociala utskottet
Stenungsunds kommun
E-post: E-postadress
Linn Brandström (M)
Styrelsen för Primärvården Södra och Mellersta Bohuslän
Styrelse beställd primärvård
Telefon: 0704 - 44 68 62
E-post: E-postadress
   
Mikael Melby (S)
Styrelsen för Primärvården Södra och Mellersta Bohuslän
Styrelse beställd primärvård
Telefon: 0709 - 16 78 27 
E-post: E-postadress
Monica Samuelsson (S)
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ale kommun
Telefon: 0702 - 82 99 45
E-post: E-postadress
   
Morgan Hedman (S)
Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus
Telefon: 0733 - 66 39 99
E-post: E-postadress
Nicklas Attefjord (MP) 
Hälso och sjukvårdsnämnd Väster
Telefon: 0707 - 14 89 96
E-post: E-postadress
   
Robert Bull (S)
Socialnämnden Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 66 16 27 / 0707- 86 05 22
E-post: E-postadress
Roger Andersson (S)
Allmänna utskottet
Stenungsunds kommun
E-post: E-postadress
   
Sonny Landerberg (MP)
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ale Kommun
Telefon: 0709 - 57 74 30
E-post: E-postadress
Staffan Setterberg (KD)
Ordförande Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707 - 14 23 26
E-post: E-postadress
   
Tord Karlsson (S)
Styrelsen för Primärvården Södra och Mellersta Bohusläns Primärvårdsstyrelse
Telefon: 0702 - 99 22 01
E-post: E-postadress
 
Senast uppdaterad: 2018-03-26 16:49