Samordningsgrupp (SO)

SIMBAs samordningsgrupp ansvarar för övergripande strategiska samverkansfrågor mellan vårdgivarna. Samordningsgruppen har ansvaret att koordinera, följa upp, utveckla och fatta inriktningsbeslut i gemensamma strategiska samverkansfrågor.

Samordningsgruppen består av förvaltningschefer eller motsvarande från kommun och region samt representanter för privata vårdgivare inom vårdvalssystem som regleras av LOV.

Samordningsgruppen har möte minst fyra gånger per år samt två utvecklingsdagar per termin.

Mötestider

SO Möten 2018
01 mars 13:00 - 16:30
23 mars 08:30 - 16:00
16 maj 13:00 - 16:30
29 augusti 13:00 - 16:30
03 oktober Arbetsdag 08:00- 16:00
09 november 08:30 - 16:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen