SO Grupp medlemmar

Lena Arnfelt
Ordförande
Sektorchef Arbetsliv och stöd
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 95 53, 0706-05 66 42
E-post: E-postadress
 
   
Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten

Telefon: 0303-37 97 00
E-post: E-postadress
Anna Karlsson
Regionutvecklare
HSNV
Telefon: 010-441 13 85, 0705-63 07 54
E-post: E-postadress
   
Camilla Blomqvist
Sektorchef, Sektorn för socialtjänst
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303-73 81 52, 0738-52 02 01
E-post: E-postadress
Ebba Gierow
Sektorchef Arbete, trygghet och Omsorg
Ale kommun
Telefon: 0303-330917
E-post: E-postadress
   
Jacob Wulfsberg
Chefläkare
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-989 42
E-post: E-postadress
Katarina Andersson
Verksamhetschef psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-984 50
E-post: E-postadress
   
Magnus Karlsson
Sjukhusdirektör
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-98764, 0706-30 88 17
E-post: E-postadress
Mats Dahl
Vice ordförande
Primärvårdschef Offentlig Primärvård Omr 2
Telefon: 010-435 80 00
E-post: E-postadress
   
Mikael Spetz
Primärvårdsområdeschef privat primärvård
Stenungsund

Telefon:0303 - 37 38 00
E-post: mikael.spetz@blhg.s
Monika Bondesson
Primärvårdschef 1177 Vårdguiden på telefon i VGR
Mödrahälsovård, Gynekologi och Ungdomsmottagning
Telefon: 0700 - 82 41 82
E-post: E-postadress
   
Shujaat Noormohamed
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 10 74, 0766-34 10 74
E-post: E-postadress
Ulrika Nåfelt
Områdeschef Tandvården
Telefon: 0707-97 80 96
E-post: E-postadress
Senast uppdaterad: 2018-03-26 16:29