Utvecklingsgrupp Barn & Unga

Eva Lejdbrandt
Ordförande
Sektorchef Utbildning, kultur och fritid
Ale Kommun

Telefon: 0303 - 33 01 05 / 0702 - 52 49 05
E-post: E-postadress 
 
   
Agneta Hamilton
Primärvårdsområdeschef privat primärvård

Telefon: 0303-37 97 00
E-post: E-postadress
Anders Alnesten
Enhetschef Habilitering
Telefon: 0700 - 81 69 79
E-post: E-postadress
   
Camilla Blomqvist
Sektorchef, Sektorn för socialtjänst
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303-73 81 52, 0738-52 02 01
E-post: E-postadress
Ebba Sjöstedt
Verksamhetschef funktionshinder
Sektor Arbete, trygghet och omsorg
Ale kommun
Telefon: 0303-33 00 00
E-post: E-postadress
   
Jonas Arngården
Sektorchef Arbetsliv och stöd
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 92 42
E-post: E-postadress
Katarina Andersson
Verksamhetschef psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus

Telefon: 0303-98 450, 0727-25 66 60
E-post: E-postadress
   
Maria Andersson
Sektorchef Skola
Kungälvs kommun

Telefon: 0706 - 70 92 75
E-post: E-postadress 
Pia Alhäll
Sektorchef Sektor Utbildning
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303 - 73 27 26
E-post: E-postadress
   
Shujaat Noormohamed
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 10 74, 0766-34 10 74
E-post: E-postadress
Staffan Sjölund
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Tjörns kommun

Telefon: 0304 - 601 101
E-post: E-postadress
   
Tomas Andersson
Enhetschef, Barn- och ungdomsmedicin Kungälv/Ale, Stenungsund, Tjörn
Primärvården
Telefon: 070-0825602
E-post: E-postadress
Torbjörn Erneholm
Primärvårdsområdeschef offentlig primärvård

Telefon: 0304-67 98 17, 0703-57 07 77
E-post: E-postadress
   

Inom Västra Götalandsregionen finns Västbus-organisationen som arbetar med barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Arbetet med dessa barn på delregional och lokal nivå ligger inom ramen för Utvecklingsområdet BARN och UNGAs uppdrag. Utvecklingsgruppen hanterar inte enbart frågor relaterade till Västbus utan har ett ansvar för hela målgruppen.

Syftet med en utvecklingsgrupp för BARN och UNGA är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning.

Barn- och unga fungera även som styrgrupp för det delregionala Västbusarbetet.

Utvecklingsgruppen träffas 3-4 veckor före Samordningsgruppens möten samt där emellan vid behov.