Västbusgrupp Ale

Anette Karlsson
Ordförande
Samverkansansvarig barn och unga
Ale kommun
Telefon: 0303 - 33 07 99, 0725 - 54 15 59
E-post: E-postadress
 
   
Andreas Witt
t.f. Verksamhetschef Funktionshinder LSS
Ale kommun
Telefon: 0303-33 01 28
E-post: E-postadress
Birgitta Augustsson
Utvecklingsledare social hållbarhet
Ale kommun
Telefon: 0303-33 05 28, 0704-32 05 28
E-post: E-postadress
   
Helen Westrup Lindell
Enhetschef Ungdomsmottagningen Alle
Telefon: 010-473 30 90, 070-728 59 63
E-post: E-postadress
Håkan Liljeland
Enhetschef BUP-mottagningen Kungälv-Ale
Telefon: 0303-24 13 21
E-post: E-postadress
   
Håkan Spång
Administrativ chef
Ale kommun
Telefon: 0303-33 03 04
E-post: E-postadress
Irene Blomqvist
Verksamhetschef, Individ och familjeomsorg
Ale kommun
Telefon: 0303-37 11 11
E-post: E-postadress
   
Joakim Östling
Verksamhetschef Grundskola
Ale kommun
Telefon: 0303-33 07 00
E-post: E-postadress
Katrin Busck
Verksamhetschef Förskola
Ale kommun
Telefon: 0303-33 04 48
E-post: E-postadress
   
Mathias Lind
Verksamhetschef Elevhälsa
Ale kommun
Telefon: 0303- 33 01 22
E-post::  E-postadress
Michael Svensson
Verksamhetschef Kultur och Fritid
Ale kommun
Telefon: 0303-33 06 33
E-post: E-postadress
   
Pia Nilsson
Samordnare BUM Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn
Telefon: 010-473 45 22
E-post: E-postadress