Västbusgrupp Kungälv

Annika Holm Eriksson
Ordförande
Verksamhetschef Skolhälsovården, enhetschef stödenheten
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 95 10, 0730-52 21 57
E-post: E-postadress
 
   
Catharina Bengtsson
Enhetschef stödenheten
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 83 35 / 0709 - 10 85 47
E-post: E-postadress
Eva Påhlman
Enhetschef Barn och Ungdomsenheten
Kungälvs kommun
Telefon:0303-23 90 42
E-post: E-postadress
   
Helén Westrup-Lundell
Enhetschef Ungdomsmottagningen
Kungälv
E-post: E-postadress
Ingegerd Ragnarsdotter
Enhetschef Familjehem och Familjerättsenheten
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 91 43
E-post: E-postadress
   
Johanna Forsell
Enhetschef Barn och Ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP  Kungälv
Telefon: 0303 – 24 13 25
E-post: E-postadress
Maria Gustavsson
Enhetschef Utförarenheten
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 94 09, 0735-07 78 88
E-post: E-postadress
   
Pia Nilsson
Samordnare Barn och Ungdomsmedicinsk mottagningen, BUM.
Kungälvs Sjukhus
Telefon:010-473 45 00
E-post: E-postadress