Västbusgrupp Stenungsund/Tjörn

Alexis Ljungkvist
Ordförande
Tjörns kommun
E-post: E-postadress
 
   
Anders Alnesten
Habiliteringen Barn- och ungdomshabiliteringen
Telefon: 0700 - 81 69 79
E-post: E-postadress
Anna-Karin Jansson Argani
Enhetschef BUP mottagningen/NPteam Stenungsund/Tjörn
E-post: E-postadress
   
Annica Johansson
Enhetschef  IFO
Enheten för familjehem, familjerätt och ensamkommande barn
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303 - 73 81 27
E-post: E-postadress
Eva Ericsson Klintberg
Enhetschef
Eneheten för ensamkommande barn och unga
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 13 25
E-post: E-postadress
   
Katarina Lycke
Enhetschef barn- och elevhälsa, Barn och Utbildning
Stenungsunds kommun
Telefon: 0738 - 52 02 77
E-post: E-postadress
Pia Nilsson
Barn- och ungdomsmedicinska mott Kungälv/Ale, Stenungsund, Tjörn
E-post: E-postadress
   
Susanne Samsson Pettersson
Verksamhetschef Resurscentrum
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 15 81
E-post: E-postadress
Ulf Tolf
Enhetschef IFO
Enheten för Barn och unga
Stenungsunds Kommun
Telefon: 0303-73 29 26
E-post: E-postadress