Styrgrupp Mobil Närvård

Ann-Charlotte Nyrén
Verksamhetschef Kommunal hälso- och sjukvård
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 16 45
E-post: E-postadress
Irene Svensson
Vårdcentralschef Närhälsan Älvängen
Telefon: 010-473 35 79
E-post: E-postadress
   
Elena Gustavsson
Verksamhetschef Adinahälsan
Telefon: 070-4007715
E-post: E-postadress
Lena Samuelsson
Bitr. Vårdcentralschef offentlig primärvård
Närhälsan Solgärde och Närhälsan Nordmanna
Telefon: 010-473 38 30
E-post: E-postadress
   
Eva von Hofsten
Vårdcentralschef Närhälsan Solgärde 
Telefon: 010-473 38 56
E-post: E-postadress
Noomi Holmberg
Verksamhetschef kommunal Hälso- och sjukvård
Kungälvs kommun
Telefon: 0767 - 82 95 67
E-post: E-postadress
   
Susanne Albinsson
Verksamhetschef Vård Omsorg
Stenungsunds kommun
Telefon: 0706 - 75 07 05
E-post: E-postadress
Ann Sundström
Vårdcentralchef Närhälsan Stenungsund
Telefon:
E-post: E-postadress
   
Johanna Bidegård
Vårdcentralschef
Capio Almön
Telefon:
E-post: E-postadress
Ann-Sofie Lekander
Vårdcentralschef
Närhälsan Tjörn
Telefon: 010-473 46 06, 0768-09 80 69
E-post: E-postadress
   
Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Vårdcentralen Kusten
Telefon: 0303-37 97 00
E-post:E-postadress
Kjell Nilsson
Verksamhetschef
Centrumpraktiken Kungälv
E-post: E-postadress
   
Anna Larsson
Verksamhetschef, Capio Stenungsund

Telefon:0303 - 37 38 00
E-post: E-postadress
Karin Svensson Stolt
Capio Stenungsund

Telefon:
E-post: E-postadress
   
Margrethe Tönder
Verksamhetschef Ger- Rehab, Kungälvs Sjukhus

Telefon:
E-post:E-postadress
Martin Källqvist
Överläkare, Närsjukvårdsteam, AVH-team

Telefon:
E-post:E-postadress
   
Nida Rajab
Verksamhetschef Bohuspraktiken
Telefon: 031 - 97 95 40
E-post: E-postadress
Carina Hedström
Distriktsläkare, Nödinge Vårdcentral
Telefon:
E-post: E-postadress
   

Styrgrupp Mobil Närvård har till uppgift att följa upp och utveckla den Mobil Närvård i SIMBA området.