Utvecklingsgrupp Psykiatri

Camilla Blomqvist
Ordförande
Sektorchef, Sektorn för socialtjänst
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303-73 81 52, 0738-52 02 01
E-post: E-postadress
 
   
Ann-Sofie Lekander

Vårdcentralschef Närhälsan Tjörn 
Telefon: 010-473 46 06, 0768-09 80 69
E-post: E-postadress

Irene Blomqvist
Verksamhetschef individ och familjeomsorg
Ale
Telefon: 0303-37 11 11
E-post: E-postadress
   
Jonas Arngården
Sektorchef Arbetsliv och stöd
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 92 42
E-post: E-postadress
Katarina Andersson
Verksamhetschef psykiatriska kliniken
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303-98 450
E-post: E-postadress
   
Mikael Spetz
Verksamhetschef privat primärvård
Stenungsund
Telefon:0303 - 37 38 00
E-post: E-postadress
Shujaat Noormohamed
Förvaltningschef Socialförvaltningen
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 10 74, 0766-34 10 74
E-post: E-postadress
   

 

I utvecklingsgrupp psykiatri finns representanter från kommunerna, primärvården och Kungälvs sjukhus. Syftet med en utvecklingsgrupp är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional samordning.

Uppgifterna är att:

  • utveckla vården och omsorgen inom SIMBA området
  • uppmärksamma brister i samverkan och undanröja hinder 
  • ge varandra fortlöpande information om sina respektive verksamheter och förändringar
  • samordna gemensam kompetens- och metodutveckling
  • fungera som stöd för lokal samverkan.

Utvecklingsgruppen träffas 3-4 veckor före Samordningsgruppens möten samt där emellan vid behov.

Senast uppdaterad: 2018-03-27 13:44