Lokal Psykiatrigrupp Ale

Maria Ejdenby
Ordförande
Enhetschef Psykiatri
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 74 10 01
E-post: E-postadress
 
   
Anita Bemerstam
Enhetschef Funktionshinder
Ale kommun
Telefon: 0704 - 32 03 67
E-post: E-postadress
Irene Svensson
Vårdcentralchef
Närhälsan Älvängen
Offentlig primärvård
E-post: E-postadress
   
Lars Kumlin
Distriktsläkare
Vårdcentral Nödinge
Privat primärvård
Telefon: 0303 - 97 770
E-post: E-postadress
Lisa Schmidt
Enhetschef heldygnsvård
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 98 420
E-psot: E-postadress
   
Naseer Ahmed
Verksamhetschef Adinahälsan
Privat primärvård
Telefon: 031 - 383 04 20
E-post: E-postadress
Nida Rajab
Verksamhetschef Bohuspraktiken
Privat primärvård
E-post: E-postadress
   
Senast uppdaterad: 2018-03-27 13:36