Lokal Psykiatrigrupp Kungälv

Helen Berghog
Ordförande
Verksamhetschef boende SoL
Kungälvs kommun
E-post: E-postadress
 
   
Anna Larsson
Enhetschef Boendestödet
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 85 56
E-post: E-postadress
Britten Toresten
Verksamhetsledare Socialpsykiatrin
Sektor Arbetsliv och stöd
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 85 57
E-post: E-postadress
   
Cristina Emilsson
Enhetschef Försörjningsstöd
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-20 93 00
E-post: E-postadress
Greger Andersson
Enhetschef Myndighetsverksamheten
Sektor Arbetsliv och stöd
Kungälvs kommun
E-post: E-postadress
   
Jana Rudberg
Enhetschef avd 11
Kungälvs sjukhus
E-post: E-postadress
Lena Samuelsson
Teamledare Närhälsan Solgärde/Nordmanna Vårdcentral
Telefon: 010-473 38 00, 010-473 38 30
E-post: E-postadress
   
Linda Boström
Enhetschef Socialpsykiatri
Sektor Arbetsliv och stöd
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 96 67
E-post: E-postadress
Mari Gustafsson
Enhetschef avd 12
Kungälvs sjukhus
E-post: E-postadress
   
Marie-Louise Litzén
Enhetschef Psykosteam Kungälv/Kärra-Rödbo
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 24 12 71 / 0700 - 82 37 79
E-post: E-postadress
Åsa Gustavsson
Enhetschef Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Neuropsykiatriskt team Kungälv, Kärra, Rödbo
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 24 12 01 / 070 - 091 72 36
E-post: E-postadress