Lokal Psykiatrigrupp Stenungsund

Kristina Olsson
Ordförande
Enhetschef Försörjningsstödsenheten och Vuxenenheten
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303 - 73 83 54
E-post: E-postadress
 
   
Ann-Christin Jirblom
Vårdcentralschef Närhälsan Stora Höga
Offentlig primärvård
Telefon: 070 - 663 60 28
E-post: E-postadress
Bodil Hellberg
Kriminalvården
E-post: E-postadress
   
Carl Styvén
Enhetschef Psykiatriska öppenvårdsmottagningen Stenungsund/Tjörn
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0303 - 24 11 00
E-post: E-postadress
Christina Kirpensteijn
Enhetschef socialpsykiatri
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303 - 73 81 08
E-post: E-postadress
   
Helen Runesund
Vårdenhetschef heldygnsvård
Kungälvs sjukhus
E-post: E-postadress
Mikael Spetz
Verksamhetschef Backa Läkarhusgruppen Stenungsund
Privat primärvård
Telefon: 0303 - 37 38 00
E-post: E-postadress
   
Senast uppdaterad: 2018-03-27 13:39