Lokal Psykiatrigrupp Tjörn

Taija Holmberg
Ordförande
Enhetschef IFO
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 16 54
E-post: E-postadress
 
   
Alexis Ljungqvist
Enhetschef för samlad myndighetsutövning
Telefon: 0304 - 60 10 82
E-post: E-postadress
Ann-Sofie Lekander
Vårdcentralschef Närhälsan Tjörn
Offentlig primärvård
Telefon: 0304 - 25 92 30, 0768 - 09 80 69
E-post: E-postadress
   
Carl Styvén
Enhetschef Psykiatriska öppenvårdsmottagningen och Psykosteam Aston Villa
Stenungsund / Tjörn
Kungälvs Sjukhus
Telefon: 0303 - 24 11 00
E-post: E-postadress
Karin Nilsson
Utvecklingsledare
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 13 33
E-post: E-postadress
   
Lille Callerud
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 10 75, 0705 - 58 45 43
E-post: E-postadress
Malin Wallberg
Verksamhetschef Almö Läkarhus
Privat primärvård
Telefon: 0304 - 25 92 30, 0725 - 77 48 24
E-post: E-postadress