Utvecklingsgrupp Rehab

Marianne Thordén
Ordförande
Rehabchef
Kungälvs Sjukhus
E-post: E-postadress
 
   
Agneta Hamilton
Verksamhetschef
Rehab Kusten
Telefon: 0303 - 37 97 99, 0707 - 98 03 02
E-post: E-postadress
Anna Andersson
Rehabchef
Kungälvs kommun
Telefon: 0303 - 23 98 27, 0725 - 21 84 70
E-post: E-postadress
   
Anna-Karin Sandberg
Enhetschef Ale Rehab
Ale kommun
Telefon: 0704 - 32 09 14
E-post: E-postadress
Ann-Charlotte Nyrén
Verksamhetschef kommunal Hälso- och sjukvård
Tjörns kommun
Telefon: 0304 - 60 16 45
E-post: E-postadress
   
Birgitta Dahlström
Verksamhetschef
Fysiorehab i Kungälv Centrum
Telefon: 0303 - 24 95 50, 0705 - 26 64 20
E-post: E-postadress
Cathrine Kjellstrand
Enhetschef Kommunrehab
Stenungsunds kommun
Telefon: 0303 - 73 28 02
E-post: E-postadress
   
Ghadah Saleh
Distriktsläkare Centrumpraktiken
Telefon: 0303 - 20 93 00
E-post: E-postadress
Jan Arleij
Verksamhetschef Älvängens Fysioterapi / Rehab
E-post: E-postadress
   
Lisa Lok Hinnerson
Enhetschef Närhälsan Rehabilitering Kungälv, Stenungsund, Tjörn
Telefon: 010 - 473 32 70, 0705 - 26 85 25
E-post: E-postadress
Malin Wallberg
Verksamhetschef Backa Rehab Almö
Telefon: 031 - 25 92 60
E-post: E-postadress
   
Mikael Spetz
Verksamhetschef Backa Rehab Stenungsund
Telefon: 0303 - 37 38 00, 0705 - 56 71 57
E-post: E-postadress
Monika Sporre
Verksamhetschef Bohus Fysioterapi / Rehab
E-post: E-postadress
   
   

Mötestider

23 april 14:30 - 16:00
Kungälvs Stadshus, lokal Västra Porten
15 oktober 14:30 - 16:00
Kungälvs sjukhus Grupprum 2

Minnesanteckningar

Uppdragsbeskrivning

Senast uppdaterad: 2018-04-09 11:06