Samverkan vid utskrivning

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning, 2017:612, gäller från 1 januari 2018. Den ersätter betalningsansvarslagen 1990:1404. En tillfällig överenskommelse och riktlinje är ute för beslut i Västra Götalands kommuner och regionen. Arbete pågår i flera grupper på länsnivå för att få såväl betalningsmodell som rutiner och IT-tjänst på plats till i september.

Senast uppdaterad: 2018-03-27 11:43