Arbetsgrupp SAMSA

Anna-Karin Egenvall
Distriktssköterska / Planeringssjuksköterska
Stenungsunds kommun
Telefon: 0702-92 59 15
E-post: E-postadress
Annelie Leander
Socialsekreterare Funktionshinder Arbetsliv & stöd
Kungälvs kommun 
Telefon: 0303-23 91 04, 0730-64 2945 
E-post: E-postadress 
   
Ann-Christine Olsson
Distriktssköterska hemsjukvården
Ale kommun
Telefon: 0303-33 04 86, 0704-32 01 55
E-post: E-postadress 
Annika Simonsson
Delregional samordnare SIMBA
Telefon: 0700-85 27 32
E-post: E-postadress 
   
Cajsa Harnel
Rehabkoordinator/Distrikstsköterska
Telefon: 0703-69 80 53
E-post: E-postadress 
Camilla Hansson
Distriktssköterska / Planeringsansvarig sjuksköterska
Stenungsunds kommun
Telefon: 0732-30 49 24
E-post: E-postadress 
   
Helene Petersson
Närhälsan Tjörns Vårdcentral
Telefon: 0725- 32 07 85
E-post: E-postadress 
Jenny Kullman 
Sjuksköterska 
Kungälvs sjukhus 
Telefon: 0303-984 09 
E-post: E-postadress 
   
Johanna Junkvist Lindau
Planeringsansvarig sjuksköterska
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 98 77
E-post: E-postadress 
Lena Hermansson
Biståndshandläggare
Kungälvs kommun
Telefon: 0303-23 98 73
E-post: E-postadress 
   
Lena Larsson
Förvaltare / Processledare / Distriktssköterska / Doktorand / Samordnare
Närhälsan Fyrbodal, Stenungsund, Stora Höga och Tjörn
Telefon: 0730-92 29 00
E-post: E-postadress 
Linda Bogoevski
Biståndshandläggare SoL
Ale kommun
Telefon: 0704-32 03 89
E-post: E-postadress 
   
Marie Louise Andersson
Biståndshandläggare / socialsekreterare
Tjörns kommun
Telefon: 0304-60 13 57
E-post: E-postadress 
Mattias Sandgren 
Socialadministratör Vuxenenheten 
Ale kommun 
Telefon: 0303-33 00 10 
Epost: E-postadress 
   
Natalie Egstedt
Biståndshandläggare LSS och psykiatri 
Ale kommun 
Telefon: 0303-37 12 36 
E-post: E-postadress 
Pernilla Andersson
Vårdplaneringsansvarig
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0761-02 69 70
E-post: E-postadress 
   
Susanne Gustafsson 
Vårdplaneringsansvarig sjuksköterska 
Solgärde, Nordmanna och Älvängen Vårdcentral 
Telefon: 0700-20 62 09 
E-post: E-postadress 
Susanne Jähnke Thuresson
Verksamhets controller
Kungälvs sjukhus
Telefon: 0707-28 58 69
E-post: E-postadress
   

Den delregionala arbetsgruppen har till uppgift att

  • Bidra till utveckling av IT-stödet SAMSA och den gemensamma rutinen för samordnad planering vid utskrivning i Västra Götaland
  • Medverka i planeringen av utbildningar tillsammans med den delregionala samordnaren för att säkerställa en enhetlig utbildning för alla användare
  • Delta i arbetet/diskussioner gällande uppgraderingar av IT-stödet SAMSA
  • Vara stöd för de lokala förvaltningsorganisationerna
  • Medverka i testarbete på delregional nivå.

Mötestider

Minnesanteckningar